Teoretické výcviky a zkoušky

IR ENGLISH

Teoretické výcviky a zkoušky

IR ENGLISH

Letecká společnost Pondus Air vlastní pověření Úřadem pro civilní letectví a nabízí zkoušku z IR letecké angličtiny. Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Písemná část zahrnuje gramatiku, slovní zásobu, letecké zkratky a porozumění kontextu letecké angličtiny. Po úspěšném složení písemné části kdy je zapotřebí získat minimálně 75 % následuje ústní přezkoušení.

Ústní část zkoušky začíná rozhovorem na obecné téma, následuje poslech a rozbor ATIS. Závěrem pohovoru je rozbor standartních a nestandartních situací, překlad, rozbor i porozumění překladu daného odborného textu.

V případě neúspěchu u ústní části, opakuje uchazeč pouze tuto část. Opravný termín je možný nejdříve 30 dní od posledního termínu konání zkoušky a počet pokusů není omezen.

Délka zkoušky je: písemná zkouška 60 minut, ústní přezkoušení 30 minut.

Pro další informace o kurzu nebo pro přihlášení nás kontaktujte na huczala@pondusair.cz

Zkoušení provádí vždy dva examinátoři (jazykový specialista a pilot-examinátor), schváleni ÚCL na základě prokázaného vzdělání a praxe.
Ze zkoušky se pořizuje zvukový záznam, který hodnotí oba examinátoři.