Vrtulníky

PPL(H)

Letecký výcvik

PPL(H)

Licence soukromého pilota vrtulníku je určen všem, kteří chtějí létat pro vlastní účely, nebo odstartovat kariéru profesionálního pilota vrtulníků.

Vstupní požadavky

Teoretická část

Teorie pilota PPL se skládá ze 100 hodin, žák si osvojí teoretické základy v 9 předmětech, jako první ho čeká úvod do leteckých zákonů, meteorologie, která se poté prolíná se základy letu a nezbytná součást je komunikace v letovém provozu a lidská výkonnost. Po 50 hodinách se teorie bude střídat s letovou praxí, během které se žák začne setkávat s předměty provozní postupy, plánování a provedení letu. Jedním z posledních předmětů bude letecká navigace, se kterou se žák seznámí před létáním navigačních letů. Závěr celé teoretické výuky bude zkouška na Úřadě civilního letectví.

Praktická část

Po absolvování minimálně 50 hodin teorie se žák dostává k praktickému výcviku, který se skládá ze 45 hodin ve vrtulníku, první lety jsou pro žáka jako seznámení s vrtulníkem. Žák je seznámen se základní pilotáží: přímý a vodorovný let, stoupání, klesání, základní autorotace a taktéž visení. Po osvojení základní pilotáže následují lety po okruhu, kdy žák cvičí vzlety a přistání. Po zvládnutí letů po okruhu a nouzových postupů je žák přezkoušen k prvnímu sólovému letu. Jakmile žák splní sólové lety, přechází k pokročilejší pilotáži. Poslední fáze výcviku jsou navigační lety, kdy žák taktéž absolvuje sólo lety. Při úspěšném splnění celého výcviku, žáka čeká zkouška s examinátorem Úřadu civilního letectví.