0-ATPL

Letecký výcvik

Výcvik profesionálního pilota

Odstartujte svou profesionální kariéru s námi. Celý výcvik od nuly až do kokpitu dopravního letadla je pod vedením zkušených instruktorů z praxe s dlouholetými zkušenostmi, díky tomu jsme schopni udržet profesionalitu a vysokou kvalitu nabízených výcviků. Ke všem našim studentům přistupujeme individuálně a náš tým vám bude plně k dispozici během celého výcviku, protože věříme, že každý může uspět.

13 TÝDNŮ

Výcvik soukromého pilota letounů PPL(A)

První fáze je získání licence soukromého pilota letounu. Tento modul je koncipován na 13 týdnů, během kterých se studenti seznámí se všemi základními znalostmi teorie, po kterých následuje první usednutí do kokpitu a započetí praktického pilotního výcviku.

30 TÝDNŮ

ATPL teorie + kvalifikace pro lety v noci NIGHT(A) + Time building

Druhá fáze je v podobě začátku vyučování teorie ATPL, kdy student souběžně získá kvalifikaci pro noční létání. V této fázi student taktéž nalétává hodiny potřebné k dalšímu pokračování v leteckém výcviku.

9 TÝDNŮ

Zkoušky z ATPL teorie

V třetí fázi student absolvuje sérii testů na Úřadu pro civilní letectví z teorie ATPL. Jejichž úspěšné splnění je podmínkou pro pokračování ve výcviku.

4 TÝDNY

Výcvik létání podle přístrojů

Jakmile student splní všechny testy z teorie ATPL následuje výcvik pro získání kvalifikace přístrojového létání. V této fázi student absolvuje taktéž první lety na simulátoru pro přístrojové létání.

4 TÝDNY

Kvalifikace pro dvoumotorová letadla MEP + rozšíření o přístrojové létání MEP IR

V páté fázi student absolvuje výcvik létání na dvoumotorových letadlech, který po úspěšném splnění rozšíří o konverzi MEP/IR což znamená kvalifikace přístrojového létání na dvoumotorových letadlech.

4 TÝDNY

Kvalifikace obchodního pilota CPL(A)

V šesté fázi student absolvuje výcvik obchodního pilota. Po splnění této kvalifikace může student poprvé usednout v obchodní letecké dopravě jako pilot.

2 TÝDNY

Výcvik součinnosti ve více členné posádce (multi crew cooperation) MCC + výcvik vybírání nezvyklých poloh UPRT

Poslední fáze je získání kvalifikace součinnosti ve vícečlenné posádce, celý tento výcvik je prováděn na simulátoru. Dále doporučujeme absolvovat výcvik pro vybírání nezvyklých poloh UPRT, který je volitelný.

Náš výcvik je koncipován do 17 měsíců. Před nástupem se doporučuje absolvovat vstupní lékařskou prohlídku 1. třídy, poté vám nic nebrání k započetí výcviku. Provádíme jednotlivé modulové výcviky, protože věříme, že každá zkouška budoucího pilota dokáže velmi posunout.

Pro více informací

Kontaktujte nás