Teoretické výcviky a zkoušky

Seminář instruktorů

Teoretické výcviky a zkoušky

Seminář instruktorů

Prodloužení platnosti osvědčení Letového instruktora (FI(A), IRI(A)) je dle FCL.940.FI(a) podmíněno splněním alespoň dvou z následujících podmínek

  1. V případě osvědčení FI(A) a (H) alespoň 50 hodin letového výcviku v příslušné kategorii letadla jako instruktor FI, TRI, CRI, IRI, MI nebo jako examinátor v době platnosti osvědčení. Pokud mají být prodloužena práva k poskytování výcviku pro získání přístrojové kvalifikace, musí deset z těchto hodin tvořit letový výcvik pro získání přístrojové kvalifikace a musí být absolvovány během dvanácti měsíců před skončením platnosti osvědčení FI;
  2. Navštěvovat v době platnosti osvědčení FI udržovací seminář pro instruktory;
  3. Projít do dvanácti měsíců před skončením lhůty platnosti osvědčení FI hodnocením odborné způsobilosti v souladu s článkem FCL.935.

Udržovací seminář pro instruktory nabízený naší společností je rozdělen do dvou dnů, během kterých Vás přednášející interaktivní formou výuky informují o následujících tématech

  1. Změny ŘLP a předpisů v letectví;
  2. Významné meteorologické jevy;
  3. Únava leteckého personálu;
  4. Rozbor nehod ÚZPLN;
  5. Vyučování a sebevzdělávání, technika výuky, role instruktora;
  6. Výuka létání podle přístrojů a letecké umění;
  7. Standardizace zápisů a vedení výcvikové dokumentace.

Celý seminář je zakončen testem a zápisem potvrzení o absolvování udržovacího semináře pro instruktory.