Letouny

FI(A)

Letecký výcvik

FI(A)

Cílem kurzu je, aby žák (budoucí instruktor) byl schopen poskytovat výcvik až do úrovně PPL(A), kurz především rozvíjí zvláštní dovednosti instruktora. Budoucí instruktor by měl být schopen předávat své znalosti a zkušenosti žákům a budoucím pilotům.

Vstupní požadavky

Teoretická část

Teorie se skládá ze 125 hodin z toho 25 hodin je formou pedagogické činnosti, což zahrnuje výuku žáku PPL(A), zbylých 100 hodin je v osvojení pedagogické znalosti a výuky předmětů letecké teorie.

Praktická část

Praktický výcvik je složen z 30 letových hodin, z toho 1 hodina je věnována nácviku vývrtek a jejich vybírání, žák prochází jednotlivé úlohy PPL(A) aby byl schopen vyučovat techniku pilotáže a výuku při jednotlivých úlohách.