Letouny

A-UPRT FI

Letecký výcvik

A-UPRT FI

Cílem kurzu FI Advanced UPRT je vycvičit letové instruktory, kteří budou schopní poskytnout studentům výcviku A-UPRT pochopení, jak se vyrovnat s fyziologickými a psychologickými aspekty vstupů do nezvyklých poloh letounu. Získají také schopnosti, aby byli schopni předávat žákům výcviku A-UPRT potřebné kompetence a odolnost, které jim umožní použít správné techniky pro vybírání nezvyklých poloh letounu.

Vstupní požadavky

Teoretická část

Teoretická výuky je složena z 5 hodin na učebně, kdy je zájemce seznámen se specifikacemi výuky Advanced UPRT

Praktická část

Praktický výcvik je složen z úloh Advanced UPRT což jsou úlohy nácviku vybírání letounu při různých úhlech náklonu, nácviku vybírání spirály, pádů a nácviku vybírání nerozvinutých vývrtek. Dobu ve výcviku určuje instruktor podle výsledků zájemce.