Teoretické výcviky a zkoušky

ICAO ENGLISH

Teoretické výcviky a zkoušky

ICAO ENGLISH

Každý pilot, který chce létat do zahraničí (mimo Slovensko) musí vykonat zkoušku z letecké VFR angličtiny. Zkouška je hodnocena stupnici 0-6 dle stupnice ICAO (0 – žádná znalost angličtiny a 6 – odpovídá rodilému mluvčímu). Během zkoušky pilot musí prokázat schopnost porozumět mluvenému jazyku, schopnost reagovat srozumitelně ve standardních i nestandardních situacích. Nehodnotí se však správnost postupů dle předpisů, ale pouze jazykové znalosti.
Minimální požadovaná úroveň znalostí pilota je stupeň 4.

Průběh zkoušky

Platnost zkoušky