Letouny

PPL(A)

Letecký výcvik

PPL(A)

Licence soukromého pilota je určena pro všechny, kteří mají zájem odstartovat kariéru dopravního pilota, nebo létat pro své vlastní účely a potěšení. Licence PPL(A) je startovní kámen pro získání kvalifikace létání v noci nebo létání v podmínkách letu podle přístrojů a samozřejmě létání s dvoumotorovými stroji.

Vstupní požadavky

Teoretická část

Teorie pilota PPL se skládá ze 100 hodin, žák si osvojí teoretické základy v 9 předmětech, jako první ho čeká úvod do leteckých zákonů, meteorologie, která se poté prolíná se základy letu a nezbytná součást je komunikace v letovém provozu a lidská výkonnost. Po 50 hodinách se teorie bude střídat s letovou praxí, během které se žák začne setkávat s předměty provozní postupy, plánování a provedení letu, jedním z posledních předmětů bude letecká navigace, se kterou se žák seznámí před létáním navigačních letů, závěr celé teoretické výuky bude zkouška na Úřadě civilního letectví.

Praktická část

Po absolvování minimálně 50 hodin teorie se žák dostává k praktickému výcviku, který se skládá ze 45 hodin v letadle. První lety jsou pro žáka jako seznámení s letadlem, dále aby si osvojil postupně základní pilotáž. Po osvojení základních letových vlastností se přechází ke kritickým fázím letu, do nich se řadí vzlety a přistání. Jakmile se žák naučí bezpečně vzlétat a přistávat, může být instruktorem připuštěn k prvnímu sólovému letu. Ve chvíli, kdy žák splní všechny samostatné lety po okruhu, přechází na navigační létání, kde taktéž absolvuje mnoho letů s instruktorem, za kterými následují samostatné navigační lety. Závěrem praktického výcviku je lehké osvojení létání podle přístrojů. Po absolvování celého výcviku následuje pouze zkouška s Examinátorem. V případě úspěchu žák obdrží svou vlastní pilotní licenci.