Vrtulníky

NIGHT(H)

Letecký výcvik

NIGHT(H)

Kvalifikace NIGHT umožňuje držiteli provádět lety v noci za podmínek VFR.

Vstupní požadavky

Teoretická část

Teoretická část pro získání kvalifikace NIGHT se skládá z 5 hodin výuky. Žák je seznámen se specifikacemi letu v noci.

Praktická část

Praktický výcvik je složen z 15 hodin a ty jsou rozděleny na 10 hodin výcviku letu podle přístrojů a 5 hodin nočních letů. Noční lety musí obsahovat minimálně 3 hodiny ve dvojím řízení, poté žák musí splnit 5 samostatných okruhů a taktéž 1 hodinu navigačního letu.