Vrtulníky

TR R44

Letecký výcvik

TR R44

Výcvik je určen všem, kteří chtějí získat typovou kvalifikaci na vrtulník Robinson R44.

Vstupní požadavky

Teoretická část

Teoretická část je složena z 8 hodin výuky, kdy je zájemce seznámen se systémy a specifikacemi vrtulníku R44.

Praktická část

Praktický výcvik se skládá z 5 hodin letové doby. Kdy zájemce se učí ovládat vrtulník v různých režimech letu. Po úspěšném absolvování typové kvalifikace, je zájemci vydán certifikát, který ho opravňuje vykonat zkoušku dovednosti.