Letouny

CPL(A)

Letecký výcvik

CPL(A)

Výcvik CPL(A) je určen pro všechny, kteří chtějí létat za úplatu a provádět letecké práce. Licence CPL(A) opravňuje držitele ucházet se o místo u letecké společnosti. Držitel má všechny práva držitele PPL, zároveň může vykonávat funkci velícího pilota v obchodní letecké dopravě.

Vstupní požadavky

Požadavky pro získání kvalifikace CPL(A)

Teoretická část

Teoretická část je uznána pokud má žák splněnou teorii ATPL, případně může absolvovat přímo teorii CPL.

Praktická část

Délka praktického výcviku záleží na kvalifikacích studenta, délka výcviku se pohybuje mezi 15 až 30 hodinami z toho minimálně 5 na komplexním letounu. V případě, že je žák držitelem kvalifikace NIGHT je výcvik zkrácen na 25 hodin, pokud je žák držitelem kvalifikace IR, je osnova zkrácena na 15 hodin.