Výcvik soukromého pilota letounů (PPL) je určen pro zájemce o létání bez dřívějších zkušeností, kteří si chtějí létat pro radost a svézt svoje kamarády, ale taky je tento výcvik určen i pro budoucí dopravní piloty, anebo piloty, kteří si budou chtít rozšiřovat svůj průkaz o další profesionální výcviky.

Vstupní požadavky

Žadatel o průkaz PPL(A) musí mít alespoň 17 let (výcvik lze zahájit dříve).

Oprávnění držitele licence

Držitel průkazu PPL(A) má práva k bezúplatnému výkonu funkce velitele letadla nebo druhého pilota v letounech nebo TMG v neobchodním provozu.

Složení výcviku

  • 100 hodin teoretické výuky a
  • 45 letových hodin ve výcviku, z toho 10 hodin samostatných letů žáka pod dozorem zkušeného instruktora.

Průběh výcviku

  • Výcvik začíná teoretickou výukou, kde se student naučí potřebné teoretické základy.
  • Po absolvování alespoň 50 hodin teoretické výuky se začíná s létáním s instruktorem, během kterého student dokončí zbytek teoretické výuky.
  • Po ukončení teoretické výuky student absolvuje teoretické zkoušky PPL na úřadě pro civilní letectví (ÚCL) v Praze.
  • Jakmile je student připraven, začne létat samostatně pod dohledem zkušeného instruktora. Poté se student naučí navigovat vzduchoprostorem pomocí letecké mapy a výcvik pokračuje tak dlouho, dokud není připraven na zkoušku dovednosti.
  • Po úspěšné zkoušce dovednosti je studentovi vydán průkaz způsobilosti a může létat už jako pilot v rozsahu práv jeho průkazu.