Výcvik pilota lehkých letadel (LAPL) je určen pro zájemce o létání bez dřívějších zkušeností, kteří si chtějí létat pro radost, svézt svoje kamarády, anebo si zaletět na Slovensko na oběd. Tento typ výcviku je určen především pro ty, kteří už nehodlají pokračovat s dalšími rozšiřujícími výcviky. Žadatel o průkaz LAPL(A), musí mít alespoň 17 let (výcvik lze zahájit dříve). V případě držitelů plachtařské licence (GLD) lze započíst až 15 hodin letového výcviku.

Vstupní požadavky

Žadatel o průkaz PPL(A) musí mít alespoň 17 let (výcvik lze zahájit dříve).

Oprávnění držitele licence

Držitel průkazu LAPL(A) má práva k výkonu funkce velitele letadla v jednomotorových pístových pozemních letounech nebo TMG s maximální certifikovanou vzletovou hmotností 2 000 kg nebo nižší, přičemž smí přepravovat nejvíce tři cestující, takže počet osob na palubě letadla nikdy nepřesáhne čtyři osoby.

Složení výcviku

  • 100 hodin teoretické výuky a
  • 30 letových hodin ve výcviku, z toho 6 hodin samostatných letů žáka pod dozorem zkušeného instruktora.

Průběh výcviku

  • Výcvik začíná teoretickou výukou, kde se student naučí potřebné teoretické základy.
  • Po absolvování alespoň 50 hodin teoretické výuky se začíná s létáním s instruktorem, během kterého student dokončí zbytek teoretické výuky.
  • Po ukončení teoretické výuky, student absolvuje teoretické zkoušky LAPL na úřadě pro civilní letectví (ÚCL) v Praze.
  • Jakmile je student připraven, začne létat samostatně pod dohledem zkušeného instruktora. Poté se student naučí navigovat vzduchoprostorem pomocí letecké mapy a výcvik pokračuje tak dlouho, dokud není připraven na zkoušku dovednosti.
  • Po úspěšné zkoušce dovednosti je studentovi vydán průkaz způsobilosti a může létat už jako pilot v rozsahu práv jeho průkazu.