Tento výcvik je určen pro zájemce, kteří chtějí získat typovou kvalifikaci na vrtulník Robinson R44. Cílem výcvikového kurzu je vycvičit uchazeče tak, aby létal bezpečně a účinně podle pravidel letu za viditelnosti (VFR).

Vstupní požadavky

Žadatel musí být držitelem alespoň průkazu způsobilosti pilota PPL(H).

Oprávnění držitele licence

Tato typová kvalifikace opravňuje jejího držitele létat s typem R44.

Složení výcviku

  • 8 hodin teoretické výuky a
  • 5 hodin letového výcviku.

Průběh výcviku

  • Výcvik začíná teoretickou výukou žáka na učebně, kdy se seznámí se systémy a specifikacemi vrtulníku.
  • Po teoretické části začne student s druhou fází, kdy se naší ovládat vrtulník v různých režimech letu.
  • Po úspěšném dokončení všech fázích výcviků bude studentovi vydán certifikát, na jehož základě mu bude na ÚCL umožněno přihlásit se ke zkoušce dovednosti, kterou následně vykoná a po které mu bude zapsané nové osvědčení do průkazu.