Výcvik instruktora pro přístrojovou kvalifikaci je určen pro zájemce, kteří už mají dostatečné letecké zkušenosti v provozu IFR a kteří by je rádi předali dalším leteckým nadšencům a budoucím dopravním pilotům.

Zájemci, kteří jsou držitelé osvědčení instruktora, absolvují výcvik IRI pro rozšíření osvědčení FI o bod g) dle FCL.905.FI (poskytování výcviků IR).
Zájemci, kteří nejsou držitelé osvědčení instruktora, absolvují výcvik IRI pro získání osvědčení IRI. (Držitelé IRI bez FI nemohou poskytovat základní výcvik).

Vstupní požadavky

Požadavky na předchozí praxi jsou rozdílné podle toho, jestli je žadatel držitelem kvalifikace letového instruktora, nebo ne:

a) V případě letového instruktora jsou požadavky na předchozí praxi následující:

  • absolvoval dobu letu podle IFR odpovídající alespoň 200 hodin, z nichž až 50 hodin může tvořit pozemní přístrojová doba na FFS, FTD 2/3 nebo FNPT II.

 

b) V případě zájemce, který není držitelem kvalifikace FI, jsou požadavky na předchozí praxi následujíc:

  • uskutečnit dobu letu podle IFR odpovídající alespoň 800 hodin, z níž alespoň 400 hodin musí být absolvováno v letounech.

Žadatel musí být držitelem platných licencí a kvalifikací, vyplývajících z požadavků na předchozí praxi: PPL, FI, IR; případně: CPL, IR.

Oprávnění držitele licence

Instruktor pro přístrojovou kvalifikaci (IRI) má práva k poskytování výcviku pro vydávání, prodloužení platnosti nebo obnovu traťové přístrojové kvalifikace nebo přístrojové kvalifikace pro příslušnou kategorii letadla.

Složení výcviku

Výcvik je rozdílný podle toho, jestli je zájemce držitel FI, či nikoliv:

Držitel FI Zájemce bez FI
Fáze I. – teoretická výuka – 10 hodin technického výcvikuFáze II. – 4 hodiny výcviku (SIM)

Fáze III. – 1 hodina výcviku (SEP)

Fáze I. – teoretická výuka – 25 hodin pedagogické činnostiFáze I. – teoretická výuka – 10 hodin technického výcviku

Fáze II. – 4 hodiny výcviku (SIM)

Fáze III. – 1 hodina výcviku (SEP)

Průběh výcviku:

  • V prví fázi absolvuje student výuku teoretických znalostí, aby dosáhl požadované úrovně.
  • V druhé fázi absolvuje student stanovený počet hodin na simulátoru, kde se naučí práci se simulátorem a typické chyby a problémy při výcviku IR.
  • V třetí fázi si student vyzkouší dozor nad vedením letadla při výcviku a plánování letů při výcviku.
  • Po úspěšném dokončení všech fázích výcviků bude studentovi vydán certifikát, na jehož základě mu bude na ÚCL umožněno přihlásit se ke zkoušce dovednosti, kterou následně vykoná a po které mu bude zapsané nové osvědčení do průkazu.