Výcvik obchodního pilota je určen zájemcům, kteří chtějí s letouny vykonávat lety za úplatu a létáním se živit, nebo si jim přivydělávat. Tato licence je nezbytná pro každého dopravního pilota.

Vstupní požadavky

Žadatel musí být před zahájením výcviku držitelem pilotní licence PPL(A), absolvovat dobu letu odpovídající alespoň 150 hodinám a musí mít potvrzení o úspěšném absolvování teoretických zkoušek CPL/ATPL na ÚCL.

Oprávnění držitele licence

Průkaz způsobilosti CPL(A), opravňuje jeho držitele k výkonu všech práv držitele průkazu LAPL a PPL a k výkonu funkce velitele letadla nebo druhého pilota ve všech letadlech v jiné než obchodní letecké dopravě a k výkonu funkce velitele letadla v obchodní letecké dopravě ve všech jednopilotních letadlech a k výkonu funkce druhého pilota v obchodní letecké dopravě.

Složení výcviku

Délka výcviku závisí na tom, zdali je zájemce držitelem kvalifikace IR či nikoliv. Délka výcviku je 25 letových hodin a v případě držitelů IR je délka výcviku pouze 15 hodin.

Alespoň 5 hodin ve výcviku musí být odlétáno na komplexním typu – letoun se zatahovacím podvozkem, stavitelnou vrtuli a alespoň 4 místy pro sezení.

Žadatel bez IR Žadatel s IR
Fáze I. – Výcvik letu za vidu (15 hodin SEP)Fáze II. – Modul základů letu podle přístrojů (10 hodin SEP) Fáze I. – Výcvik letu za vidu (15 hodin SEP)

Průběh výcviku:

  • Výcvik začíná první fázi výcviku a student se učí létat za vidu, zvládnout precisně techniku pilotáže a precisní navigaci pomocí letecké mapy.
  • V další fázi výcviku se pilot učí létat pouze podle přístrojů, aby jako obchodní pilot zvládl i nenadále situace a zhoršené meteorologické situace.
  • Po úspěšném dokončení všech fázích výcviků bude studentovi vydán certifikát, na jehož základě mu bude na ÚCL umožněno přihlásit se ke zkoušce dovednosti, kterou následně vykoná a po které mu bude vydán nový průkaz způsobilosti.