Výcvik akrobacie je určen pro zájemce, kteří si chtějí zlepšit svou techniku pilotáže, chtějí se zúčastnit akrobatických soutěží, anebo chtějí předvádět prvky vyšší pilotáže na leteckých show.

Vstupní požadavky

Do výcviku se mohou přihlásit držitelé průkazu PPL(A), kteří po vydání průkazu způsobilosti nalétali alespoň 40 hodin ve funkci velitele letadla.

Oprávnění držitele licence

Kvalifikace ACRO umožňuje jejímu držiteli provádět akrobatické lety.

Složení výcviku

  • 10 hodin teoretické výuky a
  • 5 hodin letového výcviku.

Průběh výcviku

  • Výcvik začíná teoretickou výukou, kde se student naučí potřebné teoretické základy.
  • Po absolvování teoretické výuky začne student létat s instruktorem.
  • Jakmile je student připraven, absolvuje přezkoušení z vyšší pilotáže. Pokud student není připraven, pokračuje ve výcviku samostatnými lety do doby, než připraven bude.
  • Po úspěšném ukončení výcviku bude studentovi vydán certifikát, na jehož základě mu na ÚCL bude vydaná kvalifikace pro akrobatické lety.