Vstupní požadavky

Držitelé LAPL, musí před zahájením výcviku absolvovat výcvik v letu podle přístrojů, který je požadovaný pro vydání průkazu PPL.

Oprávnění držitele licence

Tento výcvik je určen pilotům (LAPL a PPL), kteří chtějí létat v noci.

Složení výcviku

  • 14 hodin teoretické výuky
  • 5 hodin a 30 minut letového výcviku.

Průběh výcviku

  • Výcvik začíná teoretickou výukou, kde se student naučí potřebné teoretické základy.
  • Po absolvování teoretické výuky začne student létat s instruktorem.
  • Jakmile je student připraven, absolvuje sérií samostatných letů, po kterých se pokračuje s navigačními lety.
  • Po úspěšném ukončení výcviku bude studentovi vydán certifikát, na jehož základě mu na ÚCL bude vydaná kvalifikace pro lety v noci.