Konverze přístrojové kvalifikace na vícemotorové letouny je vhodná především pro budoucí profesionální piloty, kteří tuto kvalifikaci potřebují při většině výběrových řízení u leteckých společností.

Vstupní požadavky

Žadatel musí mít před zahájením výcviku držitel kvalifikace IR(SE) a MEP.

Oprávnění držitele licence

Držitel třídní kvalifikace pro létání podle přístrojů s vícemotorovými letouny má práva k výkonu funkce pilota letadla vícemotorového letounu dle pravidel IFR.

Složení výcviku

Výcvik se skládá ze 2,5 hodin výuky na leteckém simulátoru a z 2,5 hodin výuky v letounu.

Průběh výcviku

  • Výcvik začíná výukou létání na leteckém simulátoru, kde se student naučí postupy letu podle přístrojů s vysazenou pohonnou jednotkou.
  • V další fázi se student učí provádět postupy letu podle přístrojů za letu v letounu.
  • Po úspěšném dokončení všech fázích výcviků bude studentovi vydán certifikát, na jehož základě mu bude na ÚCL umožněno přihlásit se ke zkoušce dovednosti, kterou následně vykoná a po které mu bude nová kvalifikace zapsaná do průkazu způsobilosti.