MEP – Výcvik  třídní kvalifikace pro vícemotorové letouny je určen především pro budoucí profesionální piloty, kteří tuto kvalifikaci potřebují při většině výběrových řízení u leteckých společností.

Vstupní požadavky

Žadatel musí mít před zahájením výcviku nalétání alespoň 70 hodin ve funkci velitele letadla v letounu.

Oprávnění držitele licence

Držitel třídní kvalifikace pro vícemotorové jednopilotní letouny má práva k výkonu funkce pilota letadla vícemotorového letounu.

Složení výcviku

Výcvik se skládá ze 7 hodin výuky na učebně a z 6 hodin výuky v letounu.

Průběh výcviku

  • Výcvik začíná výukou teoretických znalostí na učebně, kdy se student seznámí s problematikou vícemotorových letounů a s jejich létáním.
  • Po teoretickém výcviku následuje výuka v letounu. Pilot student se seznámí s letounem a jeho chováním při běžném letu a poté se naučí letoun ovládat i během nestandardních situací (vysazení jedné pohonné jednotky).
  • Po úspěšném dokončení všech fázích výcviků bude studentovi vydán certifikát, na jehož základě mu bude na ÚCL umožněno přihlásit se ke zkoušce dovednosti, kterou následně vykoná a po které mu bude nová kvalifikace zapsaná do průkazu způsobilosti.