Každý pilot, který chce létat do zahraničí (mimo Slovensko) musí vykonat zkoušku z letecké VFR angličtiny. Zkouška je hodnocena stupnici 0-6 dle stupnice ICAO (0 – žádná znalost angličtiny a 6 – odpovídá rodilému mluvčímu). Během zkoušky pilot musí prokázat schopnost porozumět mluvenému jazyku, schopnost reagovat srozumitelně ve standardních i nestandardních situacích. Nehodnotí se však správnost postupů dle předpisů, ale pouze jazykové znalosti.
Minimální požadovaná úroveň znalostí pilota je stupeň 4.

Průběh zkoušky:

  • Krátká úvodní konverzace
  • Popis části letadla a letadlových systému, technický pohovor.
  • Poslech ukázky letecké komunikace a zodpovězení otázek k ukázce.
  • Přečtení a vysvětlení textu z leteckého manuálu, AIPu nebo předpisu.
  • Simulace komunikace mezi ATC a pilotem.

Platnost zkoušky:

  • Úroveň 4 platí 3 roky
  • Úroveň 5 platí 6 let
  • Úroveň 6 platí neomezeně