Výcvik letového instruktora je určen pro zájemce, kteří už mají dostatečné letecké zkušenosti a kteří by je rádi předali dalším leteckým nadšencům a budoucím studentům. Je to ideální krok pro zkušené piloty, kteří létání a životu na letišti rádi obětují každou volnou chvíli.

Vstupní požadavky

Žadatel před zahájením výcviku musí:

 • Absolvovat alespoň 10 hodin letového výcviku podle přístrojů;
 • Absolvovat 20 hodin navigačních letů podle VFR;
 • Být držitelem CPL; nebo
 • Být držitele PPL a:
  • o splňovat požadavky na teoretické znalosti pro získání průkazu CPL;
  • o absolvovat dobu letu odpovídající alespoň 200 hodin v letounech nebo TMG, z níž 150 hodin absolvuje ve funkci velitele letadla.
 • nalétat alespoň 30 hodin v jednomotorových pístových letounech, z nichž alespoň 5 hodin musí být uskutečněno během posledních šesti měsíců před předvstupní letovou zkouškou;
 • absolvovat jeden samostatný navigační let podle VFR ve funkci velitele letadla v délce alespoň 540 km (300 NM), během kterého je provedeno přistání s úplným zastavením na dvou různých letištích.
 • Absolvovat předvstupní letovou zkoušku.

Oprávnění držitele licence

 • Držitel osvědčení FI může vykonávat letový výcvik v letadle.

 

Složení výcviku

 • 125 hodin výuky teoretických znalostí;
 • 30 hodin letového výcviku, z čehož je 1 hodina nácviku vývrtek a jejich vybírání.

 

Průběh výcviku

 • Výcvik začíná výukou teorie, kde se student naučí metody výuky, práci se studenty, prohloubí si teoretické znalosti potřebné pro vydání PPL a připraví si a vyzkouší si výuku teorie PPL.
 • Po splnění této části začne student s létáním, během kterého se bude učit jak předvádět jednotlivé prvky a fáze výcviku, jak se vypořádat s chybami studentů během výuky techniky pilotáže.
 • Další fáze obsahuje navigační lety, kdy se student rovněž učí techniku výuky při těchto úlohách.
 • Po úspěšném dokončení všech fázích výcviků bude studentovi vydán certifikát, na jehož základě mu bude na ÚCL umožněno přihlásit se ke zkoušce dovednosti, kterou následně vykoná a po které mu bude zapsané nové osvědčení do průkazu.