Výcvik obchodního pilota je určen zájemcům, kteří chtějí s vrtulníkem vykonávat lety za úplatu a létáním se živit, nebo si jim přivydělávat. Tato licence je nezbytná pro každého profesionálního pilota vrtulníku.

Vstupní požadavky

Žadatel musí být před zahájením výcviku držitelem pilotní licence PPL(H), absolvovat dobu letu odpovídající alespoň 155 hodinám, z nichž 10 hodin musí připadnout na navigační let a musí mít potvrzení o úspěšném absolvování teoretických zkoušek CPL/ATPL na ÚCL.

Oprávnění držitele licence

Průkaz způsobilosti CPL(H), opravňuje jeho držitele k výkonu všech práv držitele průkazu LAPL a PPL a k výkonu funkce velitele letadla nebo druhého pilota ve všech letadlech v jiné než obchodní letecké dopravě a k výkonu funkce velitele letadla v obchodní letecké dopravě ve všech jednopilotních letadlech a k výkonu funkce druhého pilota v obchodní letecké dopravě.

Pozn.: Pojem letadlo zahrnuje letouny i vrtulníky.

Složení výcviku

Výcvik se skládá z 30 hodin doby letu ve výcviku. V případě, kdy žadatel není držitelem kvalifikace pro lety v noci, absolvuje dodatečně výcvik pro lety v hodin v délce 5 hodin. V případě že je žadatel držitelem kvalifikace IR(H), může být výcvik zkrácen o 10 hodin.

Výcvik se skládá z následujících fázi:

Fáze I. – Výcvik letu za vidu (20 hodin)

Fáze II. – Modul základů letu podle přístrojů (10 hodin)

 

Průběh výcviku

  • Výcvik začíná první fázi výcviku a student se učí létat za vidu, zvládnout precisně techniku pilotáže a precisní navigaci pomocí letecké mapy.
  • V další fázi výcviku se pilot učí létat pouze podle přístrojů, aby jako obchodní pilot zvládl i nenadále situace a zhoršené meteorologické situace.
  • Po úspěšném dokončení všech fázích výcviků bude studentovi vydán certifikát, na jehož základě mu bude na ÚCL umožněno přihlásit se ke zkoušce dovednosti, kterou následně vykoná a po které mu bude vydán nový průkaz způsobilosti.