Vážené pilotky a piloti, studentky a studenti, partneři a přátelé,

v souvislosti s riziky, která postupně přinášela nastupující pandemie coronaviru, jsme postupně po konzultacích s pracovišti hygieny a epidemiologie zavedli jako výcviková organizace mimo jiné také následující opatření:

– 25/02/2020 jsme přerušili přijímání zahraničních studentů do našich výcviků

– 12/03/2020 jsme pozastavili veškeré letové výcviky, výcviky na simulátorech i teoretické výcviky na učebnách.

Nadále fungujeme pouze v on-line režimu pro teoretickou výuku a našim studentům poskytujeme konzultace na dálku, což je v souladu se současnými vládními nařízeními i výroky mluvčího Ministerstva dopravy ČR o zákazu provádění výcviků leteckých škol.

Věříme, že každý letec by měl mít na prvním místě bezpečnost a ve svém úsudku by se měl snažit být vždy co nejvíce „před letadlem“. Proto i vás, naše studenty, partnery a kamarády prosíme o co největší ohleduplnost a zodpovědnost vůči sobě i druhým.

Někteří lidé se nás ptali, jak je možné, že jsme některá opatření zavedli v naší škole dříve, než začala vláda vydávat svá nařízení v celé zemi. Díky množství dnes dostupných informačních zdrojů je to jednoduché – stačilo sledovat situaci zemí, které jsou v průběhu epidemie proti nám „napřed“.

Jsme přesvědčeni, že pokud takto budeme jednat všichni, budeme se schopni o to dříve vrátit do normálních životů.

Přejeme vám i vašim blízkým pevné zdraví a hromadu trpělivosti a budeme se s vámi těšit na brzkou shledanou na palubách našich společných letů.

Váš Pondus Air