Teoretický kurz dopravního pilota letounů ATPL(A) (Airline Transport Pilot Licence) je primárně určen pro ty, kteří se chtějí stát dopravními piloty. Certifikát o úspěšném složení teoretických zkoušek ATPL(A) pokrývá i požadavky na teoretický výcvik pro obchodního pilota letounů CPL(A), přístrojovou kvalifikaci IR(A) a vysoce výkonné letouny HPA, a proto může být kurz teorie ATPL(A) zajímavý i pro piloty, kteří neuvažují o práci dopravního pilota, ale chtějí rozšířit svoje kvalifikace a přitom se naučit něco navíc.

Výcvik dopravního pilota letadel ATPL spočívá ve výuce teorie a zkoušek z následujících předmětů:

 • Letecký zákon a postupy ATC.
 • Draky, systémy a pohonné jednotky letadel.
 • Přístroje, elektronika.
 • Hmotnost a vyvážení letadel.
 • Výkonnost letadel.
 • Plánování a provedení letu.
 • Lidská výkonnost a omezení.
 • Meteorologie.
 • Obecná navigace.
 • Radionavigace.
 • Provozní postupy.
 • Základy letu.
 • VFR komunikace
 • IFR komunikace.

 

Distanční teoretický kurz se skládá ze samostudia, sebehodnotících zkoušek, zkoušek pokroků a závěrečných zkoušek. V případě nejasností studenta je výuka doplněna o konzultaci s vyučujícím.
ATPL(A) v Pondus Air je vyučován formou distančního modulového kurzu založeného na studium pomocí počítače. Na začátku kurzu je stanoven plán vyučovacích hodin a rozpis zkoušek, kde jsou předměty seřazeny v logickém pořadí s dostatečným časem na samostudium. Standardní délka distančního kurzu ATPL je 650 hodin. Dle PART-FCL musí být minimálně 10% z celkové délky kurzu výuka na učebně. Praxe ale ukazuje, že toto minimum je absolutně nedostačující, a proto u společnosti Pondus Air je poměr výuky na učebně stanoven na 25%. Takto stanovený počet hodin nezaručuje nejnižší cenu, ale zaručuje nejvyšší kvalitu, na které by se v dopravním létání nemělo šetřit.

Obsáhlejší předměty jsou rozděleny mezi více odborníků na dané oblasti a k tomu se můžete účastnit i několik seminářů nad rámec předpisových požadavků, např. postupy RNAV a RNP, management komplexních pístových motorů, úvod do CRM atd.

Během samostudia se očekává, že žák bude studovat minimálně 15 hodin týdně a pravidelně provádět pokrokové testy na výukovém portálu. Při výuce na učebně lektor zopakuje důležité a problematické části učiva a odpovídá na dotazy žáků. Z každého předmět pak musí žák složit závěrečný test.

Vstupní požadavky

Žadatel o teoretický kurzu ATPL(A) musí splnit následující vstupní požadavky:

 • držitel PPL(A).
 • Zdravotní způsobilost – Medical I., nebo II. Třídy.
 • Dostatečná znalost anglického jazyka.
 • Středoškolské vzdělání nebo splněné vstupní testy do kurzu ATPL(A) z matematiky a fyziky.
 • Věk minimálně 17 let.

Ukončení kurzu ATPL(A)

Kurz ATPL(A) je ukončen, pokud žák:

 • Splní obsah samostudia dle programu kurzu.
 • účastní se všech konzultací s lektorem s minimální docházkou 90%, popřípadě si nahradí konzultace s lektorem, kterých se neúčastnil.
 • Splní jednotlivé závěrečné testy z předmětů na 75%.
 • Nepřekročí 18 měsíců od zahájení kurzu do splnění požadavků na ukončení kurzu.

 

Po splnění jednotlivých předmětů dostává žák potvrzení o absolvování do svého certifikátu a může tak plnit zkoušky na ÚCL. Po úspěšném splnění všech zkoušek vystaví ÚCL certifikát o úspěšném absolvování teorie ATPL(A).